background

Økologi

1:

Av3 bruker furu eller gran som byggemateriale. Treet er 100 % gjenvinnbar og råvaren bearbeides i minimal grad, noe som gir en svært høy utnyttelsesgrad og lavt energiforbruk under produksjon. Når man tar hensyn til treets evne til å oppta og lagre co2 i hele livsløpet blir resultatet et av de absolutt mest co2-positive byggemetoder i verden.

2:

Når du i tillegg kan få de samme fordeler kombinert med en nærmest ubegrenset isolasjonsevne, fortsatt uten bruk av isolasjonsmateriale som har krevet masse energi i framstilling, men produksjonens eget avfall; -kutterflis som isolasjon, blir miljøregnskapet enda bedre.

3:

Et Av3-bygg har også en levetid på ca 2-4 ganger konvensjonelle byggemetoder som brukes i dag.

 

Disse 3 punkter er Av3: Den miljøvennlige byggemetode.