background

Kvalitet

Av3 har utviklet en avansert produksjonslinje som sikrer den kvalitet et moderne bygg skal ha. Den kombinerer mulighetene moderne utstyr gir samtidig som håndverkeren står sentralt i produksjonen. Av3 er altså det beste fra to verner; godt håndverk/ moderne produksjonsutstyr.