background

Innovasjon

Av3 er utelukkende etablert som et resultat av innovative ideer basert på gründer og initiativtager Asmund Vårtuns visjon om å bygge mer miljøvennlig enn noen før hadde gjort. Hans krav til et slik byggemetode var at det måtte kombinere gamle måter å tenke på med tanke på økologiske fotspor, samt at byggene måtte tilfredsstille dagens krav til isolasjonsevne og tetthet.

Dette har vi klart gjennom nyutviklet produksjonsutstyr spesielt tilpasset denne produksjonsmetoden. Her blir treets naturlige egenskaper på beste mulige måte ivaretatt samt at bearbeidelsesgraden forholdes på et minimalt nivå. Dette gir en høyest mulig utnyttelse av råvaren samt at energiforbruket under produksjon blir minimal.