background

Fleksibilitet

Av3-system er et meget fleksibelt byggesystem. Det gir hittil ukjente arkitektoniske muligheter.

  • Det kan enkelt kombineres med enhver annen byggemetode.
  • Elementene kan brukes til både vegg, gulv og tak.
  • Elementene gis form/uttrykk tilpasset kundens ønske enten det er snakk om glatt og minimalistisk eller et mer gammeldags laftet uttrykk.
  • Systemet er svært enkelt å modifisere/ bygge på. Byggene kan altså enkelt utføres i flere byggetrinn.
  • Egnet byggemetode for de fleste formål.